2010 m. gegužės 23 d., sekmadienis


Architektas Petras Devižis tyrinėja šiaudų briketų statybos galimybes. Statydamas kokiam užsakovui negali ekperimentuoti - visi sprendimai turi būti patikrinti. Bet statydamas sau turi visą laisvę. Štai trečias kolegos Petro namas "sau". Pamatai visiškai neįgilinti ir labai mažo atrėmimo ploto. Sienos be karkaso - perdanga ir stogas remiamas tiesiai ant briketų. Stogo danga - monolitinis betonas - "viena čerpė". Žodžiu, nuo konvencinės statybos labai labai nutolta. Parafrazuojant Galilėjų "o visdėlto stovi!"

1 komentaras: